Her kan du se fremtidig utvikling av Lørenskog sentrum

Her kan du se hvordan vi skal bygge ut Lørenskog sentrum de neste årene. Kartet og menyen til høyre viser kommunale og private utbygginger i Lørenskog sentrum.

Trykk på markeringene i kartet eller i menyen til høyre for å lære mer om hvert enkelt utbyggingsprosjekt!

Klikk på tidslinjen nedenfor for å se fremdriften i prosjektene